Styret og komitéer

Skrevet av NTH
Cathrine Svendsen
Styreleder
+47 92 60 66 10
Erik Storhaug
Nestleder
+47 91 33 17 41
Stein Bleivik
Styremedlem
Phone: +47 90 77 21 57
Gro Hammerseng-Edin
Styremedlem
Jørgen Smith Larsen
Styremedlem