Styret og komitéer

Skrevet av NTH
Cathrine Svendsen
Styreleder
Phone: +47 92 60 66 10
Oddbjørn Hagen
Nestleder
Stein Bleivik
Styremedlem
Phone: +47 90 77 21 57
Gro hammerseng-Edin
Styremedlem