Larvik og Løke i dialog Tar opp igjen forhandlingene

Skrevet av NTH

Larvik Håndballklubb og Heidi Løke har tatt opp igjen en god dialog som viderefører forhandlingene om forlengelsen av spillerkontrakten. Nåværende kontrakt går ut etter sesongen 2010/2011.

Partene har hatt et forberedende møte. I respekt for Løkes EM-forberedelser avventer man videre forhandlinger til etter EM.

Verken klubb eller spiller vil i denne perioden kommentere denne saken.